Data

Location
Israel
Sector
name:sector-key:Non-Profit or Non Governmental
General Issues
Economics
Planning & Development
Environment
Health
name:general_issues-key:educations
Immigration & Migration
Economics

ORGANIZATION

IDemos

December 13, 2011 Dor
Location
Israel
Sector
name:sector-key:Non-Profit or Non Governmental
General Issues
Economics
Planning & Development
Environment
Health
name:general_issues-key:educations
Immigration & Migration
Economics

איידמוס היא שיטה.

שיטה שאנו מצפים לה ומחכים לה כבר זמן רב.

שיטה המאפשרת לנו, אזרחי מדינת ישראל, לקחת חלק פעיל ומתמשך בעיצוב המדינה ועתידנו.

השיטה מבוססת על דמוקרטיה אמיתית, חכמת ההמונים, שקיפות, אמינות המידע, איזון וגמישות, תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים של המאה ה-21.

איידמוס מציעה זירה אינטרנטית – אתר שבו השיח הציבורי מקבל את הכלים הנחוצים ואת הנופך הדרוש כדי להיות מושכל ובעל השפעה. איידמוס תעודד אותנו, האזרחים, להעלות את הנושאים הנוגעים לנו, תאפשר לנו לשמוע אנשי מקצוע בנושאים שונים, להציע ולבחור דרכי פעולה לפתרון הבעיות, ולפעול יחדיו לפיהן במספר רב של ערוצים.

האמונה שההישג המשמעותי ביותר של מאבק קיץ 2011 הוא התעוררות הציבור הישראלי מביאה איתה את הצורך לשמור על ציבור עירני, מושכל ובעל השפעה - גם בעתיד. איידמוס מאפשרת לנו להמשיך ולהתאחד סביב הנושאים החשובים לנו ולהוות את המסה הקריטית הנחוצה כדי לעשות שינוי.

יש לנו הזדמנות לעשות שינוי אמיתי וארוך טווח. ליצור מערכת שבה רצוננו עומד תמיד בראש סדר העדיפויות.

רק אם נשתתף, נוכל לתת לקולנו את התוקף המגיע לו. כולם מוזמנים לקחת חלק ולהצטרף ולהשפיע.

רק ביחד נוכל ליצור את העתיד המגיע לנו.

http://www.iDemos.org/